Кањон Матка

Матка- клисура со богат комплекс од средновековни градби, вклучувајќи цркви, манастири и остатоци од тврдината ( на средновековниот град на Матка ). Постојат десетици пештери и голем број на ендемични растенија и животни. Кањонот зафаќа површина од околу 5000 ha, и се наоѓа на 15 километри југозападно од Скопје. Матка е еден од најголемите центри за бегалци за време на глацијалниот период, а тоа резултира со присутност на голем број на реликтни и ендемични растенија, 20% се реликтни или ендемични зачини.

Плоштад "Македонија"

Зградата била импозантна, со повеќе сали и раскошен ентериер. Спроти неа била изградена Народната банка во 1932 година. Пред нив биле подигнати и две фонтани со разнобојни светилки, а пред Камениот мост биле поставени и два монументални споменика: на кралот Петар I и на кралот Александар I Караѓорѓевиќ претставени на коњи во генералски униформи и пелерини. На плоштадот, заедно со кафеаните „Метропол“ и „Магер“, покрај Ристиќевата палата се наоѓала и зградата на Мацура, така што тие заедно со други објекти го чинеле јадрото на градот Скопје во тој период. Зад Офицерскиот дом се наоѓала новата зграда – палатата на Поштата и телеграфот, а пак Банската палата е, всушност, зградата на денешното Собрание.

Скопска Чаршија

Старата Скопска Чаршија е трговски и културно-историски дел во Скопје и една од најголемите знаменитости на градот. Се наоѓа на просторот од Камениот мост до Бит-пазар и од Калето до реката Серава. Според административната поделба на градот, просторот на чаршијата се наоѓа на подрачјето на општините Чаир и Центар. Првите документирани податоци за постоење на трговски центар на местото на денешната чаршија датираат од XII век.

Тврдина Кале

Скопската Тврдина Кале се наоѓа на истоимениот рид, во самиот центар на Скопје, на левиот брег на реката Вардар и делумно во западниот дел од чаршијата. Според досегашните сознанија, просторот на кој се наоѓа денешната тврдина бил населен уште во времето на праисторијата, т.е. некаде околу IV до III милениум п.н.е.. Калето повторно било населено некаде околу VII до VI век п.н.е.. Oваа населба била заштитена со ѕидови и постоела некаде до IV или III век п.н.е..

Градски Парк

Градскиот парк е подигнат во далечната 1905 година, по налог на скопскиот валија Хафис Мехмед Паша, во времето кога Македонија била под турска власт. Тогаш се протегал на површина од 16 000 м² и бил уреден во строги геометриски форми со патеки и цветни површини. Бил наречен ИСЉОАНА, по тогашното занаетчиско училиште околу кое бил подигнат и претставува основа околу која понатаму се дооформува денешниот Градски парк. Најголема промена во однос на неговата стуктура и големина е направена во 70 –тите години на XX век, кога е изработен Основен Главен проект за Градскиот парк, а првата значајна реконструкција е направена во 2009 година.