Матка- клисура со богат комплекс од средновековни градби, вклучувајќи цркви, манастири и остатоци од тврдината ( на средновековниот град на Матка ). Постојат десетици пештери и голем број на ендемични растенија и животни. Кањонот зафаќа површина од околу 5000 ha, и се наоѓа на 15 километри југозападно од Скопје. Матка е еден од најголемите центри за бегалци за време на глацијалниот период, а тоа резултира со присутност на голем број на реликтни и ендемични растенија, 20% се реликтни или ендемични зачини.

Исто така важно е да се напомене дека постојат 77 видови на балкански ендемични мали пеперутки во областа на кањонот Матка, а 18 други видови се нови и непознати на науката. Кањонот на Треска вертикално ја сече масивната Сува Гора. Клисурата има долини, пукнатини, пештери формирани од долгорочното влијание на планинските реки и големите температурни осцилации. Во околината на реката Треска можете да најдете голем број на пештери меѓу кои најубави се Врело, Крштална и Убава.

Пештерите се полни со бројни сталагмити, сталактити и столбови, а некои од нив се осветлени. Посети на кањонот се организирани од страна на водич. Кањонот на реката Треска е најважниот искачувачки центар во северниот дел на Македонија. Главните искачувања започнуваат во пролет, околу велигденските празници, кога доаѓаат посетители од цела Европа. Сезоната продолжува во текот на летото и есента до ноември. Кањонот на реката Треска е отворен и за кајак. Манастирот св. Андреј изграден во 1389 година се наоѓа на езерото Матка (17 километри од Скопје) и содржи фрески од голема уметничка вредност.

Манастирот св. Никола се наоѓа на врвот од карпата над езерото Матка, така што посетителите имаат спектакуларен поглед на езерто и неговата околина. Нема прецизни информации за тоа кога е изграден овој манастир, но се знае дека прв пат се споменува во 17ти век. За жал во 18ти век манастирот бил напуштен. Во близина на св. Андреј и св. Никола се наоѓа манастирот Матка кој датира од 14ти век, а неговите фрески датираат од 15ти век. Манастирот се наоѓа на левиот брег на реката Треска на околу 12 километри од Скопје. Црквата на св. Андреј, изградена во 14ти век има живописни композиции како што се ,,Тајната вечера” , ,,Слегувањето од крстот” и ,,Молитва на Маслиновата Гора” заслужуваат посебно внимание.

mk_MK