Матка- клисура со богат комплекс од средновековни градби, вклучувајќи цркви, манастири и остатоци од тврдината ( на средновековниот град на Матка ). Постојат десетици пештери и голем број на ендемични растенија и животни. Кањонот зафаќа површина од околу 5000 ha, и се наоѓа на 15 километри југозападно од Скопје. Матка е еден од најголемите центри...
Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect.
Зградата била импозантна, со повеќе сали и раскошен ентериер. Спроти неа била изградена Народната банка во 1932 година. Пред нив биле подигнати и две фонтани со разнобојни светилки, а пред Камениот мост биле поставени и два монументални споменика: на кралот Петар I и на кралот Александар I Караѓорѓевиќ претставени на коњи во генералски униформи и...
mk_MK